POGOJI POSLOVANJA

1. UVOD

Splošni pogoji spletne trgovine INFINITY PPC so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVOP-1), s priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. 

Spletno trgovino INFINITY PPC (www.infinityppc.si) upravlja podjetje Pasji salon Lucy, Nina Pečlin s.p., Partizanska pot 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani.  Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod številko 1/40729/00. Matična št.: 7097875000 Davčna št.: SI 50866010.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine ter pravice in obveznosti ponudnika in uporabnika. Uporabnik oziroma kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in  potrdi svojo seznanjenost z njimi z oddajo naročila. 

2. PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po najboljših močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo kupec odda prek e-poštnega naslova ali pisno na naslov ponudnika na naslov, razviden na spletni strani ponudnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik si po svojih najboljših močeh prizadeva, da se morebitni spori rešijo sporazumno oziroma z izvensodno poravnavo, če pa to ni možno, bo spore reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV 

Skladno z zakonsko ureditvijo, ki izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES, Nina Pečlin s.p. ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Zakonska povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

DOSTAVA

Za dostavo kupec izbere svoj naslov ali pa vpiše drug naslov. Prejemnik je v primeru plačila po povzetju, vedno tudi plačnik. Stranka sama izbere način dostave. V polje »opombe« lahko vpiše še morebitne opombe skrbniku internetne trgovine. Za spletno trgovino dostavo izdelkov opravlja Pošta Slovenije d.o.o. Dostavna služba si pridržuje pravico, da na primeren način preveri istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotavlja, da naročeno blago izročijo pravemu naročniku. V primeru plačila po povzetju naročene izdelke kupec plača v gotovini ob prevzemu družbi Pošta Slovenije d.o.o.

CENIK

Za vse nakupe je dostava brezplačna preko dostavne službe POŠTE SLOVENIJE.

3. PLAČILO

Plačilo se opravi na enega izmed sledečih načinov:  plačilo po povzetju dostavni službi, plačilo po predračunu ali plačilo s plačilno oz. kreditno kartico. 

4. PRAVICA DO ODSTOPA OD NAKUPA IN VRAČILA BLAGA

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razloga v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo, to je od spletnega nakupa.

Odstopni rok poteče 14 dni od dneva, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik oziroma, v primeru delne izdobave posameznih kosov blaga iz enega naročil, rok potečete 14 dni od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na zadnjem kosu blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje Pasji salon Lucy, Nina Pečlin s.p., Partizanska pot 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani na e-naslov: infinity.petcosmetics@gmail.com o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali po elektronski pošti).

V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi priložen vzorčni odstopni obrazec. Ne glede na obliko odpovedi, mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

UČINKI ODSTOPA OD POGODBE

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe, povrne vsa prejeta plačila te pogodbe.

Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov. Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Potrošnik blago vrne ali izroči podjetju, ki je potrošniku blago dostavilo, brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka.

POGOJI VRAČILA BLAGA (omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe)

Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik.

Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži.

Možnost vračila ne velja:

 • za blago, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je (v času vrnitve) že potekel rok uporabe
 • za zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat. 

STVARNA NAPAKA

Opredelitev stvarne napake

Napaka je stvarna:

 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo;
 • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je ponudnik izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Preverjanje primernosti izdelka

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Uveljavitev stvarne napake

Kupec mora ponudnika o morebitni stvarni napaki, na lastne stroške, obvestiti v zakonsko določenem roku. Obvestilo mora vsebovati natančen opis napake. Kupec mora ponudniku omogočiti pregled izdelka.

Pravico do uveljavitve stvarne napake natančneje opredeljuje Zakon o varstvu potrošnikov.

Obrazec za uveljavitev stvarne napake.

5. VELJAVNOST PONUDBE

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene vključujejo DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene veljajo le za nakupe v INFINITY PPC spletni trgovini in se lahko razlikujejo od rednih cen. Pridružujemo si pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja v celoti.

ARHIVIRANJE POGODBE

Sklenjena pogodba med naročnikom in prodajalcem se arhivira na naslovu Pasji salon Lucy, Nina Pečlin s.p., Partizanska pot 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani. Kupec lahko pridobi kopijo z zahtevo po elektronski pošti na: infinity.petcosmetics@gmail.com.

6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podjetje pasji salon Lucy, Nina Pečlin s.p., Partizanska pot 5, 1351 Brezovica pri Ljubljani se zavezuje, da bo podatke varovalo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Pridobljeni osebni podatki, razen kolikor je v teh pravilih izrecno drugače določeno, ne bodo posredovani tretjim osebam.

a) Obdelava spletnih naročil

Osebni podatki pridobljeni ob registraciji (ime, priimek, spol, naslov, elektronski naslov, telefonska številka se uporabijo v namene poslovanja preko spleta, torej za identifikacijo kupca, pošiljanje naročila ter možnost kontaktiranja v primeru težav ali sprememb v zvezi z naročilom, obveščanje glede statusa naročila in posebnosti glede dostave.

Podatki, pridobljeni za ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 10 let po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je sklenitev in izvajanje pogodbe, sklenjene s spletnim nakupom.

b) Odgovori preko spletnega obrazca

Ob uporabi spletnega obrazca na spletni strani www.infinityppc.si, se podatki (ime, priimek, naslov in telefonska števila) uporabijo za odgovor uporabniku.

Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je v privolitvi posameznika v komunikacijo preko kontaktnega obrazca.

c) Pošiljanje elektronskih sporočil:

Ob prijavi na elektronske novice na spletni strani www.infinityppc.si, bo podjetje uporabilo osebne podatke (elektronski naslov), ki jih uporabnik posreduje za namen pošiljanja elektronskih sporočil (novice, oglasna sporočila, obvestila o tekočih akcijah ipd.). Podatki pridobljeni v ta namen se hranijo za čas obdelave ter še največ 3 mesece po preklicu soglasja za obdelavo podatkov v ta namen.

Podlaga za obdelavo osebnih podatkov po tej točki je privolitev posameznika v prejemanje elektronske pošte. 

0
  0
  Košarica
  Košarica je praznaNazaj v trgovino